کالای شما را خریداریم.

شبکه تهاتر کالا و خدمات “باتهاتر”، آماده همکاری با کلیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاها و محصولات استاندارد و دارای مزیت رقابتی می باشد.

در صورتیکه که قصد فروش کالاها و خدمات خود را در شبکه باتهاتر دارید، به نکات ذیل توجه نمایید. 

  1. کالاهای دست دوم و فاقد گارانتی به هیچ وجه مورد تایید نمی باشند.
  2. کالاهای شما باید دارای مزیت رقابتی و مجوزها و استانداردهای لازم باشند. 
  3. در شبکه باتهاتر، ما کالاهای شما را پس از بررسی و تائید خریداری می کنیم و در ازای آن، می توانید از مجموعه کالاهایی که در فروشگاه موحود می باشد، خرید نمایید. 
  4. با توجه به نوع کالاهای تولیدی شما ممکن است تسویه حساب به صورت 100% تهاتر و یا بخشی به صوت تهاتر و مابقی با پرداخت نقدی انجام شود.

با آگاهی از نکات فوق، جهت ثبت درخواست همکاری فرم ذیل را تکمیل کنید: 

آماده سازی فرم
لطفا صبر کنید

فرم ساز آسان